BEM'er sport stelt zicht voor!

BEM'er sport stelt zicht voor!

31 oktober 2023 Auteur NSMV

Renske van Kilsdonk is namens de gemeente ’s-Hertogenbosch BEM'er sport. 

Renske van Kilsdonk is namens de Gemeente ´s-Hertogenbosch S-Port betrokken bij 'Niet Stapelen Maar Vervangen' als Bosche Educatieve Makelaar. 

  • Naam: Renske van Kilsdonk
  • BEMrol: vertegenwoordiger Sport en Bewegen
  • Organisatie: Gemeente ’s-Hertogenbosch S-port
  • Specaliteiten: Bewegen faciliteren voor het jonge kind 0-12/ gelijke kansen creëren / Belang van bewegen promoten

Ik ben Renske van Kilsdonk. Werk sinds 2013 als Combinatiefunctionaris (hierna CF) Sport. We zijn in dienst van S-port binnen de gemeente. Als CF geef ik gymles op school en vervul daarnaast een sleutelrol voor kinderen op het gebied van bewegen. Continu promoten we bewegen onder de jonge kinderen en ouders. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we genoeg bewegen. Net iets meer dan 50 % haalt de beweegnorm in Nederland. Kortom genoeg werk te verrichten.

Waarom vind je NSMV een belangrijk project?

NSMV vind ik een belangrijk project, omdat onder andere verschillende leerdoelen aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kan er binnen het onderwijs efficiënter gewerkt worden. Bovendien kan door NSMV de werkdruk binnen het onderwijs verlaagd worden. 

Waarvoor kunnen mensen jouw benaderen?

Mijn rol is om aanbieders na te laten denken over hoe leerdoelen van een bepaald thema samen kunnen gaan met die van andere thema’s. Door in gesprek te gaan en te verkennen kunnen we dit realiseren en controleren of het aanbod geschikt is voor NSMV. Uiteindelijk plaatsen wij het aanbod online op wikiwijs en zorgen zo voor vindbaarheid binnen de scholen.

Wat is je wens voor het onderwijs en jouw thema over 5 jaar?

Mijn wens is om kinderen meer te laten bewegen. Ze te laten ervaren dat bewegen leuk is en dat je tijdens het bewegen kan leren. Daarnaast hoop ik dat de groepsleerkrachten lesstof weg durven te laten. Door het weg durven te laten van lesstof, creëren ze ruimte om tegelijkertijd te bewegen en te leren. Als ze dit bewegen dan ook nog eens koppelen aan andere vakgebieden, wordt het voor de kinderen en leerkrachten een dag waarin ze leren en bewegen afwisselen maar dit ook kunnen gaan combineren.